Polska

Polska

Polska

Polska to wspaniały kraj. Liczy około 38 milionów mieszkańców. Językiem urzędowym jest język polski. Obowiązujący walutą jest złoty polski. Rzeczpospolita Polska jest krajem demokratycznym. Na czele stoi prezydent, który pełni przede wszystkim reprezentacyjne, podpisuje ustawy i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.hurtownia odzieży męskiej Jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Ma prawo reelekcji. Władze ustawodawczą sprawują Sejm i Senat. Władzę wykonawczą sprawuje przede wszystkim Rada Ministrów na czele z Premierem.

Rząd składa się speed auto z ministrów, którzy stoją na czele resortów zdrowia, finansów, gospodarki, edukacji etc. Partia rządząca przygotowuje projekty ustaw i wszelkich zmian, jakie proponowała w kampanii wyborczej. Trzecim filarem jest niezależne sądownictwo. W 1989 r. w wyniku wyborów kontraktowych partia komunistyczna została odsunięta od władzy po półwieczu kierowania państwem. Zmienił się system.

Polska stała się niezależnym krajem, przestała być państwem zależnym od ZSRR.

Artykuł dzięki: