Polska na arenie miedzynarodowej

Polska na arenie miedzynarodowej

Po upadku ZSRR Polska stała się niezależnym i suwerennym państwem. Polscy politycy mogli samodzielnie wytyczać kierunki naszej polityki zagranicznej. Rosja była w rozsypce, w której rządził Borys Jelcyn. Polscy politycy zaczęli czynić starania by przyjęto nas do Paktu Północnoatlantyckiego. Obawiano się wzrostu siły Rosji. Przyłączenie do NATO dawało szansę na rozwój polskiego wojska, wymianę doświadczenie i dozbrojenie polskiej armii. Udało www.fizjosport.krakow.pl się w 1997 r. Mieliśmy nie najlepsze stosunki z sąsiadami. Było to pokłosie agresywnej polityki prowadzonej jeszcze w czasie II Rzeczypospolitej. Sąsiedzi nie zapomnieli o krzywdach, jakich doznali. Polska współtworzy Grupę Wyszehradzką w raz Czechami, Węgrami i Słowacją.

To platforma do dyskusji o regionalnych problemach i szansa na wypracowanie wspólnego stanowiska na szczyty NATO lub UE. W 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Polscy pracownicy wyjechali do Anglii, Norwegii czy Niemiec, zaczęli podróżować po Europie bez konieczności posiadania paszportu (wystarczy dowód osobisty).

Artykuł dzięki: