Polska na arenie miedzynarodowej

Polska na arenie miedzynarodowej

Po upadku ZSRR Polska stała się niezależnym i suwerennym państwem. Polscy politycy mogli samodzielnie wytyczać kierunki naszej polityki zagranicznej. Rosja była w rozsypce, w której rządził Borys Jelcyn. Polscy politycy zaczęli czynić starania by przyjęto nas do Paktu Północnoatlantyckiego.http://janpolbis.pl/pl/aktowki Obawiano się wzrostu siły Rosji. Przyłączenie do NATO dawało szansę na rozwój polskiego wojska, wymianę doświadczenie i dozbrojenie polskiej armii. Udało www.fizjosport.krakow.pl się w 1997 r. Mieliśmy nie najlepsze stosunki z sąsiadami. Było to pokłosie agresywnej polityki prowadzonej jeszcze w czasie II Rzeczypospolitej. Sąsiedzi nie zapomnieli o krzywdach, jakich doznali. Polska współtworzy Grupę Wyszehradzką w raz Czechami, Węgrami i Słowacją.

To platforma do dyskusji o regionalnych problemach i szansa na wypracowanie wspólnego stanowiska na szczyty NATO lub UE. W 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Polscy pracownicy wyjechali do Anglii, Norwegii czy Niemiec, zaczęli podróżować po Europie bez konieczności posiadania paszportu (wystarczy dowód osobisty).

Artykuł dzięki: