Polska jako kraj wielokulturowy

Polska jako kraj wielokulturowy

Polska jako kraj wielokulturowy

W okresie reformacji w Europie innowiercy uciekali do Polski, gdzie cieszyli się sporymi przywilejami i mieli swobodę. W Polsce Obojga Narodów zamieszkiwali nie tylko Polacy i Litwini, ale także Żydzi czy Tatarzy. Dramat społeczności żydowskiej i cygańskiej w czasie II wojny światowej rozegrał się na ziemiach polskich, które zostały zajęte przez Nazistów To nie Polacy byli winowajcami i sprawcami nieszczęścia drugiej wojny światowej.

Fakt, że w ówczesnej Polsce panowały nastroje antysemickie nie powoduje by traktować nas jako winowajców. Zachodnie media stosują skrót myślowy i piszą o „polskich obozach śmierci”. Jest to jeden z powodów, że obecnie Żydzi chętniej osiedlają się w Berlinie niż w Warszawie. To Polacy są źle postrzegani i przylepiono nam łatkę antysemitów. Mimo, że wielu Polaków ratowało Żydów (groziła za to kara zapraszamy na naszą stronę internetową śmierci) niewielu o tym pamięta i polska ziemia jest przeklęta na Żydów. W izraelskich szkołach uczy się o Shoah.

Młodzi Izraelczycy nie wiedzą nic poza tym o Polsce.

Artykuł dzięki: danel-hurt.pl/odziez-dziecieca—hurt,data,466,0.html