Home

Polska

Polska

Polska to wspaniały kraj. Liczy około 38 milionów mieszkańców. Językiem urzędowym jest język polski. Obowiązujący http://www.cukierniacieslikowski.pl/lokalizacja walutą jest złoty polski. Rzeczpospolita Polska jest krajem demokratycznym. Na czele stoi prezydent, który pełni przede wszystkim reprezentacyjne, podpisuje ustawy i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.drzwi zewnętrzne gdynia Jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Ma prawo reelekcji. Władze ustawodawczą sprawują Sejm i Senat. Władzę wykonawczą sprawuje przede wszystkim Rada Ministrów na czele z Premierem.

Rząd składa się z ministrów, którzy stoją na czele resortów zdrowia, finansów, gospodarki, edukacji etc. Partia rządząca przygotowuje projekty ustaw i wszelkich zmian, jakie proponowała w kampanii wyborczej. Trzecim filarem jest niezależne sądownictwo. W 1989 r. w wyniku wyborów kontraktowych partia komunistyczna została odsunięta od władzy po półwieczu kierowania państwem. Zmienił się system.

Polska stała się niezależnym krajem, przestała być państwem zależnym od ZSRR.

Artykuł dzięki: